W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2006 roku.

Data uchwały:
2006-06-28

Numer uchwały:
XXXV/208/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.