W sprawie:
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/208/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.