W sprawie:
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/206/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.