W sprawie:
ustalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/203/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniuku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.