W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/202/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.