W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2006 rok

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/200/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.