W sprawie:
wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/196/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.