W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2006 r.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/205/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzegu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.