W sprawie:
skierowania do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej wniosku o zmianę urzędowych nazw miejscowosci Zakrzewo Działkowicze na zakrzewo Parcele oraz Nowy goreń na Goreń Nowy

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XXXII/193/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia