W sprawie:
uchwalenia budżetu na 2006 r.

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XXXII/192/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 2006.01.01 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.