W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/190/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2005 i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.