W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2005-11-14

Numer uchwały:
XXX/176/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.