W sprawie:
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw...

Data uchwały:
2005-11-14

Numer uchwały:
XXX/177/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego