W sprawie:
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/189/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia