W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłótnie

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/188/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia