W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/183/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego