W sprawie:
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2006 r.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/180/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.