Ogłoszenie wyników postępowania


Zamawiający: Gmina Baruchowo niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

Ubezpieczenie mienia Gminy Baruchowo


Sygnatura: ZPiB/340/16/2005/KG

Zadanie nr: 1
Temat:
Ubezpieczenie mienia Gminy Baruchowo
Złożono ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 29 732.00 zł , a najdroższej
43 318.00 zł.
Wybrano ofertę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku
87-800 Włocławek Plac Wolności 1

Cena oferty wybranej:
31 640.00 zł

Zadanie nr: 2

Temat:
Ubezpieczenie strażaków z jednostek OSP na terenie gminy Baruchowo
Złożono ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 5 958.00 zł , a najdroższej
8 418.00 zł.
Wybrano ofertę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku
87-800 Włocławek Plac Wolności 1

Cena oferty wybranej: 5 958.00 zł