W sprawie:
regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składaniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/168/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku