W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych

Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/173/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia