W sprawie:
przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/172/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia