W sprawie:
wyrażenia zgody na kupno działki gruntu położonej w miejscowości Czarne z przeznaczeniem na regulację granic

Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/170/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia