W sprawie:
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłótnie

Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/167/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia