W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo Nr XXIII/142/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.


Data uchwały:
2005-10-14

Numer uchwały:
XXIX/166/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.