Ogłoszenie wyników postępowania


Zamawiający: Gmina Baruchowo niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

Zakup na potrzeby ŚDS samochodu 15 osobowego (14+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego


Sygnatura: ZPiB/340/10/2005/KG

Złożono ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 146 000.00 zł , a najdroższej 146 000.00 zł.
Wybrano ofertę: PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A.
87-100 Toruń Szosa Bydgoska 82

Cena oferty wybranej: 146 000.00 zł