Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Wyposażenie pomieszczeń kuchennych znajdujących się budynku centrum w sprzęt, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Sygnatura: IBR.271.18.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2023-10-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-10-18 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-11-16

 

Link do platformy z prowadzonym postepowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/ea5dffce-a47b-475b-a7bb-45e32f510935