Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Sygnatura: IBR.271.15.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2023-10-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-11-10

 

Link do platformy z prowadzonym postepowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/1ec9a630-82f2-42c9-aa26-d8e2f6c71cb6