ZARZĄDZENIE NR 3/2023

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W CZARNEM

Z DNIA 22.05.2023 R.

 

w sprawie:  ustanowienia dnia wolnego od zajęć terapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku, § 6, pkt 3-5 w sprawie środowiskowych domów samopomocy  - z późn. zm.

 

ustala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

  1. W dniu  09.06.2023 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem nie będą odbywały się zajęcia terapeutyczne dla uczestników.

§ 2

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.