Informacje o unieważnieniu zamówieniu

Temat zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Sygnatura: IBR.271.03.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2023-04-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-05-20

 

 Link do informacji o unieważnieniu: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/Uniewaznienia?przetargId=27b81a7c-8cfa-4591-b815-00cb891ae537&zamawiajacyId=3275ef5d-bf99-46f6-a84f-d9bd45243dec