Informacje o unieważnionym zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.02.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2023-04-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-05-13

 

 Link do informacji o unieważnieniu: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/Uniewaznienia?przetargId=f24b256b-6a6e-4bad-812c-022c33436e75&zamawiajacyId=3275ef5d-bf99-46f6-a84f-d9bd45243dec