Zarządzenie nr 7/2021

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

z dnia   26.11.2021r.

 

 

uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XIV.116.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 roku, §3, pkt 6 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz Zarządzenia nr 66.2021 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24.11.2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych gminy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Uchylam:

  1. Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia Inwentaryzacji rocznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem  za rok 2021. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Monika Kijek
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem