Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży.

W terminie IV wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży tj. od 6 września 2021 r. do 29 września 2021 r. oraz w terminie składania uwag do projektu planu, tj. do dnia 14 października 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta