WYKAZ PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA OD DNIA 01.05.2020 R. STOISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI BARUCHOWO

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

 16 stanowisk każde o powierzchni 9m2

Stanowiska targowe o nr: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B o wymiarach 3m x 3m zadaszone przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 90,00zł

- okres 12 miesięcy: 180,00zł

plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy 6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane w dniach od 1 do 10 kwietnia 2020 r.

 

2

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

15 stanowisk  każde o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe nr  

od 9 do 23 o wymiarach 5m x 3m, częściowo zadaszone, przeznaczone do sprzedaży z samochodów, położone na targowisku stałym „Mój Rynek” w m. Baruchowie. Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking i toalety.

Stoiska przeznaczone              na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00zł

- okres 12 miesięcy: 240,00zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy            6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane  dniach od 1 do 10 kwietnia  2020 r. 

3

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

14 stanowisk każde o powierzchni 15m2

Stanowiska targowe o nr od 24 do 37 o wymiarach 5m x 3m, niezadaszone przeznaczone do sprzedaży z samochodów, położone na targowisku stałym „Mój Rynek”  w m. Baruchowie.

Na terenie targowiska znajdują się: punkt czerpania wody (który może służyć do mycia owoców i warzyw) śmietnik, parking toalety.

Stoiska przeznaczone               na cele handlowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny:

- okres 6 miesięcy: 120,00zł

- okres 12 miesięcy: 240,00zł

 plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 r.) płatne miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca + dzienna opłata targowa (ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.) płatna bezpośrednio w dniu sprzedaży inkasentowi. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Okres dzierżawy miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W drodze bezprzetargowej

wnioski przyjmowane w dniach od 1 do 10 kwietnia 2020 r.

WW. WYKAZ STOISK HANDLOWYCH ZOSTAŁ WYWIESZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, TARGOWISKA, SOŁECTWA BARUCHOWO ORAZ NA STRONIE WWW.BARUCHOWO.PL.

Załączniki

Wykaz stoisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia od 01-05-2020 (1.2MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Aneta Barska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Gocel
Data wprowadzenia:2020-03-10 15:04:10
Opublikował:Barbara Gocel
Data publikacji:2020-03-10 15:09:36
Ostatnia zmiana:2020-03-11 08:37:09
Ilość wyświetleń:1598