Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Baruchowo, 16.07.2019r.

IBR.6733.7.5.2019

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40 obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

                                                                                            

 

 

 

Krzysztof Grudziński

 

 

Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

 

1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji (347.1kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2019-07-16 14:53:49
Wprowadził do systemu:Barbara Gocel
Data wprowadzenia:2019-07-16 14:54:03
Opublikował:Barbara Gocel
Data publikacji:2019-07-16 15:04:33
Ostatnia zmiana:2019-07-16 15:04:45
Ilość wyświetleń:422