Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Baruchowo, 10.06.2019r.

IBR.6733.6.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49a, 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek firmy Energa – Operator S.A Oddział Toruń, z pełnomocnictwa, której występuje Pan Piotr Szameta wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Budowie linii kablowej SN 15Kv, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie łączników napowietrznych SN 15 kV, zabudowie wewnętrznych stacji transformatorowych z obsługą z zewnątrz, zabudowie złączy kablowych SN 15 kV, budowie linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach: 316/2, 154, 153, 67, 125, 118, 116,155/2, 30, 19/1, 68/1, 20, 22/1, 68/2, 31/1, 10, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1 –obręb ewidencyjny Lubaty, gmina Baruchowo; 241/93, 242, 241/67, 241/69, 241/71, 241/73, 241/87, 241/75, 241/77, 241/79, 24181, 241/85, 241/83, 240/1, 307,241/88, 241/76, 369, 368, 406, 405, 391, 238/17, 238/30, 238/11, 433, /2, 234, 232, 431, 301, 302, 231/2, 297/27, 297/32, 297/30, 297/31, 297/49 – obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo; 284/1, 284/2, 283/1, 282/1, 282/2, 282/3, 285/2, 285/1, 285/6 –obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo; 43/1, 61, 19, 76, 77, 49/11, 45/32 – obręb ewidencyjny Lipianki, gmina Nowy Duninów.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 5 w godz. 8: 00 do 15:00.

                                                                      

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży,

4.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubaty,

5.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki,

6.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Duninów.

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania (728.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Magdalena Zielińska
Data utworzenia:2019-06-10 10:43:06
Wprowadził do systemu:Magdalena Zielińska
Data wprowadzenia:2019-06-10 10:43:12
Opublikował:Magdalena Zielińska
Data publikacji:2019-06-10 10:44:49
Ostatnia zmiana:2019-06-10 13:56:17
Ilość wyświetleń:419