Plan zamówień publicznych na rok 2019 r.

Lp CPV Nazwa CPV Wartość netto w PLN Wartość netto w euro Rodzaj tryb zamówienia publicznego Plan. data realizacji Opis

1

2

3

4

 

5

 

6

7

1 44111200-3 Cement 24 200,00 5 612,64 Dostawy przetarg nieograniczony 1 kw 2019 Zakup cementu związanego z realizacją zadaniań wykonywanych na terenie Gminy Baruchowo
2 44114200-4 Produkty betonowe 125 000,00 28 990,89 Dostawy przetarg nieograniczony 1 kw 2019 Zakup kostki związanej z realizacją zadaniań wykonywanych na terenie Gminy Baruchowo
3 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 505 885,00 117 328,43 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 kw 2019 Roboty budowlane związane z budową dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo
4 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 338 275,00 78 455,13 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 kw 2019 Roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych o nwierzchni asfaltowej 
5 44113600-1 Bitum i asfalt 27 000,00 6 262,03 Dostawy przetarg nieograniczony 2 kw. 2019 Zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg gminnych
6 45231300-8 Termomodernizacja budynków 580 000,00 134 517,71 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 2 kw. 2019 Roborty budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Rewitalizacja miejscowości Kłotno
7 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 400 000,00 92 770,83 Roboty budowlane przetarg nieograniczony 2 kw. 2019 Roborty budowlane związane z budową placów rekreacyjnych
8 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 35 000,00 8 117,45 Usługa przetarg nieograniczony 2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach związanych z przebudową dróg, przebudową obiektów uzyteczności publicznej
2 035 360,00 472 055,11