Informacja 

 

 

         Podaje    się    do     publicznej    wiadomości,    że     Obwodowe    Komisje  Wyborcze ds.  ustalenia wyników  w  obwodach  głosowania  nr 1,  2,  3,  4  i  5  w dniu wyborów samorządowych, tj. 21 października 2018 r.  rozpoczynają pracę o godzinie 2045.