Informacja 

 

 

         Podaje   się   do    publicznej   wiadomości,  że   Obwodowe  Komisje  Wyborcze ds.  przeprowadzenia  głosowania  w  obwodach  głosowania  nr 1,  2,  3,  4  i  5  w dniu wybór samorządowy, tj. 21 października 2018 r.  rozpoczynają pracę o godzinie 600.