OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Baruchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Baruchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

KILICHOWSKI Kazimierz, lat 63, zam. Baruchowo,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

KOMOREK Jarosław Roman, lat 56, zam. Baruchowo,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

ZIELIŃSKI Teodor, lat 67, zam. Boża Wola,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

RUDZIŃSKI Józef, lat 61, zam. Goreń Duży,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

KWAŚNIEWSKI Robert Piotr, lat 25, zam. Grodno,

zgłoszony przez

KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5

 

 

2.

BILIŃSKI Tomasz, lat 56, zam. Grodno,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

PAWLAK Rafał, lat 47, zam. Kłotno,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

ROSIŃSKI Edward, lat 57, zam. Kłotno,

zgłoszony przez

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

TERPIŃSKA Jadwiga, lat 62, zam. Kłotno,

zgłoszona przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

DYBOWSKI Jan Zenon, lat 68, zam. Kurowo-Kolonia,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

GOSPODAROWICZ Małgorzata, lat 58, zam. Kurowo-Parcele,

zgłoszona przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

MICHALSKI Arkadiusz, lat 46, zam. Skrzynki,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

SŁOWIŃSKI Wojciech Henryk, lat 40, zam. Zawada-Piaski,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

OSTROWSKI Zdzisław Szczepan, lat 55, zam. Okna,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

JĘDRZEJCZAK Grażyna Marzena, lat 50, zam. Patrówek,

zgłoszona przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

KRAJEWSKA Maria, lat 55, zam. Świątkowice,

zgłoszona przez

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

 

2.

ZIELIŃSKA Wanda, lat 49, zam. Świątkowice,

zgłoszona przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

KORALEWSKI Kazimierz Józef, lat 69, zam. Zakrzewo-Parcele,

zgłoszony przez

KWW „RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI” - Lista nr 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Baruchowie

 

 

Hanna Urszula Mrozowicz