OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baruchowo

 

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Baruchowo podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie w wyborach do Rady Gminy Baruchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Numer

okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych

radnych

1

część sołectwa Baruchowo: nr domów 1-18; 19A-44; 59-70; 76-81

1

2

część sołectwa Baruchowo: nr domów 19; 45-58; 71-75A; 82-140

1

3

sołectwo Boża Wola

1

4

sołectwo Goreń

1

5

sołectwo Grodno

1

6

część sołectwa Kłotno: nr domów 1-47; 60-65; 86-90

1

7

część sołectwa Kłotno: nr domów 48-59; 66-85; 91-111

1

8

sołectwo Kurowo-Kolonia

1

9

sołectwo Kurowo-Parcele

1

10

sołectwa: Lubaty, Skrzynki

1

11

sołectwa: Nowa Zawada, Zawada-Piaski

1

12

sołectwo Okna

1

13

sołectwo Patrówek

1

14

sołectwo Świątkowice

1

15

sołectwo Zakrzewo

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie mieści się:

Urząd Gminy w Baruchowie

tel. 54 284 56 11

 

WÓJT

 

Stanisław Sadowski