Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

87-800 Włocławek

ul. Krzywa Góra 8/10

Cena oferty - 2 470 962.60 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełniał warunki określone zapisami SIWZ i posiada najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin wykonania

 

 

Razem

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8 /10

87-800 Włocławek

(4)

  60,00

  40,00

 

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

(1)

  59,88

  40,00

 

 

  99,88

1

Konsorcjum (lider: Invest Development Sp. z o.o.)

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

(5)

  54,50

  40,00

 

 

  94,50

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

(2)

  0,00

  0,00

 

 

  0,00

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(3)

  0,00

  0,00

 

 

  0,00

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 04.01.2018 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.14.2017.KG/12 zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. W wyznaczonym powyższym pismem terminie, Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu zgody na przedłużenie terminu.

Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

2

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 04.01.2018 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.14.2017.KG/12 zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. W wyznaczonym powyższym pismem terminie, Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu zgody na przedłużenie terminu.

Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2018-01-10

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2018-01-10 12:18:42
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2018-01-10 12:18:58
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2018-01-10 12:20:05
Ostatnia zmiana:2018-01-10 12:20:14
Ilość wyświetleń:403