W sprawie:
określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXVIII.261.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r.