W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2016-2019

Data uchwały:
2015-12-28

Numer uchwały:
XV.123.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego