W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.86.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r.