W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2011-02-03

Numer uchwały:
IV/19/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.