W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/18/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 grudnia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.