W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2010-12-14

Numer uchwały:
III/11/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego