W sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia regulaminu glosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2010-12-01

Numer uchwały:
I/1/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 grudnia 2010 roku