W sprawie:
odstąpienia od sporądzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Kurowo Kolonia, gmina Baruchowo

Data uchwały:
2010-10-04

Numer uchwały:
XLI/249/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 4 października 2010 roku