W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2010-08-12

Numer uchwały:
XXXIX/242/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 sierpnia 2010 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty